Status Norge anno 2017
Folketeateret 31. mai
program.jpg

Program

Program

 
 

Hvor godt er Norge rigget for å møte fremtidens utfordringer og den teknologiske revolusjonen vi står midt oppi?

Morgendagens muligheter drives frem av ny teknologi, globale konkurrenter og nye krav fra folk og myndigheter. Hvor godt er Norge rigget for å møte denne utviklingen?

I disse dager gjennomføres tidenes største kartlegging av hvordan Norge som nasjon er rigget for å møte fremtiden. Denne kartleggingen gir oss et unikt innsiktsunderlag og er utgangspunktet for konferansen Status Norge anno 2017. Her samles et knippe av landets fremste eksperter på digitalisering og forretningsutvikling for å dele og diskutere faglige perspektiver om hvordan norsk nærings- og samfunnsliv bør gå frem for å posisjonere seg for fremtiden.


08:00–09:00

Frokost og registrering


09:00–10:00

Del 1: Den teknologiske revolusjonen - hva kommer og hvordan er Norge rustet for å møte det?


 
 

Velkommen

Konferansier Svein Tore Bergestuen og initiativtaker Preben Carlsen ønsker velkommen. 

 
 

 
 

Den syvende bølgen – kreftene som endrer alt

Frode Eilertsen og Sindre Østgård

Mange snakker om teknologiutviklingen, men flere trenger å forstå hvordan den virker og hvilke konsekvenser den fører med seg. Hvilke krefter er de sterkeste, hvordan virker de og hvordan kommer teknologibølgen til å treffe norsk samfunns- og næringsliv? Basert på egne erfaringer med disrupsjon og innovasjon i et internasjonalt konkurranselandskap – hva er de viktigste utfordringene ledere og beslutningstakere står overfor?

 
 

Status Norge anno 2017

Chris Allan Simonsen og Babak Behrad, Trigger

Vi legger frem den største kartleggingen av hvordan Norge er rustet i møtet med fremtiden som noen gang er gjennomført.


10:00–14:00

Del 2: Hvilke grep må til for å ruste din virksomhet for å møte den teknologiske revolusjonen?


Posisjonering for fremtiden: Hva kreves for å lykkes?

Preben Carlsen, Trigger

Hvilke grep må Norge som nasjon, sektorer, bransjer og virksomheter ta for å posisjonere seg i møtet med en ny tid?


Pause - 15 min


Teknologidriverne som endrer alt

Morten Dalsmo, SINTEF

Kunstig intelligens, blockchain, VR/AR, 3D-printing, IoT. Buzzordene er mange og alle er enige om at ny teknologi vil endre samfunnet som vi kjenner det. Vi får svar på hvordan.


Seks meninger om konsekvensene av digitaliseringen på 60 minutter

 

Norges raskeste organisasjon

Karen Dolva, No Isolation

Hvordan kan man organisere seg for å håndtere den akselererende endringstakten i verden rundt oss? Vi får høre ferske erfaringer fra en organisasjon som har gått fra null til fem land på 1,5 år.

 

Vi må gå fra å være en velferdsstat til å bli et velferdssamfunn

Fredrik Gulowsen, NYBY

Vi kan ikke lenger regne med at staten skal ta seg av alt. I fremtiden må alle bidra.

 

Digitaliseringen spiser forskningsmiljøer til frokost

Fredrik Winther og Jørn Haanæs, Oslo Business Region

Kan Transportøkonomisk institutt erstattes av en Google-app?

 

Fremtidens kompetanse finnes ikke - derfor må vi lære oss å lære hele tiden.

Thea Myhrvold, Teach Me Now

I lys av digitaliseringen er vi nødt til å tilrettelegge for effektiv og kontinuerlig læring for å kunne henge med. Hvordan kan det å flytte undervisningen fra det fysiske klasserommet til det digitale klasserommet bidra til å tilgjengeliggjøres og skalere på et helt annet nivå?

 

Datasikkerhet må være i kjernen av all innovasjon

Per Thorsheim, Passordninja

Digitaliseringen griper inn i alle fasetter av livene våre. De store teknologiaktørene vet mer om atferden, holdningene, interessene og preferansene våre enn noen andre i historien. Data er den nye maktfaktoren og kampen om brukerdata den nye konkurransen. Men hvordan vet vi at vi behandler og oppbevarer data på en trygg og forsvarlig måte? At de ikke kan bli misbrukt av aktører med dårlige intensjoner? I fremtiden må datasikkerhet ligge i kjernen av all innovasjon. Alt annet er livsfarlig.

 

Vi trenger mer globale perspektiver

Aiman Shaqura, Charge Inclubator

Digitaliseringen gjør at vi trenger mangfold som bidrar med verdifulle perspektiver. Muligheten og behovet for å inkludere flyktninger i arbeidslivet har aldri vært større - nå er det på tide at næringslivet våkner.


12:05–12:55

Lunsj


Fremtidens brukerforventninger: Når X er penger

Susanne Kaluza, Trigger

Tiden da pris alene var viktigst er nesten forbi. Nå forkaster og velger kundene på flere faktorer enn før. Dermed må virksomheter oppdatere kostnadsbildet sitt og ta innover seg at faktorer som samfunnsrolle, tid, tilgjengelighet og enkelhet har blitt like viktig for folk som prisen i seg selv.


Erfaringer fra den svenske digitaliseringskommisjonen - hva kan Norge lære?

Jan Gulliksen,
Digitaliserings-
kommisjonen

I Sverige har Digitaliseringskommisjonen nylig konkludert med at den svenske regjeringen må opprette en egen myndighet med ansvar for å digitalisering, og at kompetansebygging må prioriteres høyt for å sikre fremtidig velferd og vekst i det digitale samfunnet. Det gjelder også for Norge, uten at vi ser samme satsing på området. Hvorfor er det så viktig å tilrettelegge for dette fra politisk hold og hva kan vi lære av svenskene?


Digitaliseringsduell

Nikolai Astrup (H) møter Torgeir Micaelsen (Ap)

Hvordan vil de store partiene at Norge skal gå frem for å møte digitaliseringen? Bård Bjerkholt fra Dagens Næringsliv leder debatten.


Pause - 15 min


14:10–16:00

Del 3: Inspirasjon og erfaringer fra virkeligheten


Bank og finansbransjen - nestemann ut?

Liina Aagedal, Nordea

Alle peker på bank- og finansbransjen som den som står først i køen for å møte disruptive teknologi, nye konkurrenter og helt andre forretningsmodeller. Hvordan forbereder en etablert aktør seg på å møte den nye virkeligheten?


DISRUPSJON PÅ EKTE – NÅR SPILLEREGLENE ENDRES

Wilfried Pimenta de Miranda, IOTA Foundation

Kryptovaluta kommer for å ta bank- og finansbransjen, men det er bare en av mange måter teknologien redefinerer spillereglene innenfor flere sektorer. Hva hender når tingenes Internet og maskin til maskin-økonomien virkelig gjør sitt inntog og når kommer dette til å skje? Hvilke andre bransjer er det som kommer til å merke betydelige endringer som følge av teknologiske gjennombrudd på samfunnsnivå i årene fremover?
 


Når alt blir snudd på hodet - hvordan ivareta en sterk posisjon?

Kathrine Synnes Finnskog, Music Norway

Musikkbransjen har vært gjennom en digital tørketrommel som har snudd opp ned på alt. Men i perioden 2011 til 2016 tok likevel lille Norge en maktposisjon i et internasjonalt musikkmarked. Hva kan vi lære av dem som allerede har vært gjennom en heftig digitalisering? Hva skal til for å lykkes? Og hvordan skal den norske musikkbransjen beholde posisjonen i fremtiden? 


MySpace - hvorfor gikk det så galt?

Sean Percival, Katapult Accelerator (tidligere MySpace)

Mellom 2006 og 2009 var MySpace verdens største og kuleste nettsamfunn. Så begynte brukerflukten. Hva gjorde de galt, og hvorfor rømte brukerne over til den nye konkurrenten Facebook? Faktorene er mange, men noen nøkkelvalg står ut som de viktigste årsakene. Kunne de ha gjort noe annerledes for å overleve?


Å drive "corporate startup" i et stort konsern - hvorfor er det så vanskelig?

Karianne Melleby, DNB (tidligere Telenor / Comoyo)

Comoyo skulle bli det digitale flaggskipet til Telenor. Det skulle bli Nordens svar på Netflix. Tre år og 400 millioner senere ble Comoyo lagt ned. Hvorfor gikk det galt, og hva er utfordringene med å drive "corporate startup" i et stort konsern? Hva lærte vi, hvorfor er det så viktig å tørre og hva skal til for å lykkes?


Fremtidens vinnere

Silvija Seres

Nye spillere med nye forretningsmodeller utfordrer oss på stadig nye områder. Hvem er de viktigste utfordrerne vi må se opp for akkurat nå - hvilke modeller kommer de med og hva kan vi lære av dem?


17:00–

Etterfest på Kulturhuset