Status Norge anno 2017
Folketeateret 31. mai
nyheter.png

Nyheter

Nyheter

– Norge er organisert som gammeldagse industribedrifter

De siste årene har det vært mye snakk om teknologiutviklingen, men flere trenger å forstå hvordan den virker og hvilke konsekvenser den fører med seg for å forstå alvoret, forteller Frode Eilertsen, tidligere strategi-, produkt- og teknologidirektør i Schibsted.

– Den største utfordringen vi har som samfunn er å lykkes med omstillingen av norsk offentlig sektor, fordi velferdsstaten vår nå blir utfordret av de store plattformaktørene.

Frode har lang erfaring fra disrupsjon og innovasjon i et internasjonalt konkurranselandskap. Han har kjent teknologikonkurransen på kroppen selv, blant annet i Schibsted. Han er bedre rustet enn de fleste andre til å mene noe om hvordan vi ligger an, og han ser at demningen kan briste dersom vi ikke forstår alvoret snart. Alt er derimot ikke bekmørkt – vi har gode forutsetninger for å klare oss, men vi må handle nå.

– På individnivå henger vi i aller høyeste grad med på det digitale. Vi er en av de mest avanserte teknologinasjonene i verden. Vi har god infrastruktur, vi er blant de første i verden som tar i bruk nye produkter og tjenester. På samfunnsnivå og i norsk offentlig sektor ligger vi derimot veldig langt bak – det er for dårlig, sier han, og fortsetter:

– Norske politikere har kanskje det laveste forståelsesnivået, men jeg opplever en enorm interesse og stor åpenhet og sult etter å forstå materien. Næringslivsledere er jo som regel oss middelaldrende menn, som i liten grad bruker teknologi og i liten grad har jobbet med teknologi, og det er der jeg opplever at viljen er lavest.

For mange er ord som “omstilling”, “digitalisering” og “den nye oljen” fjerne begrep man gjerne latterliggjør, men hvis man tar en titt i bakspeilet, bare noen år, så har det skjedd store omveltninger i eksempelvis mediebransjen. Mange spår at bank- og finansbransjen er nestemann ut, og det er ikke noe å le av. Teknologi er kjernekompetansen hos selskaper som Google og Facebook, mens det for norske selskaper er jus og økonomi, forteller Frode.

– Når DNB snakker om å halvere antall ansatte det kommende tiåret, fra ti tusen til fem tusen, så skaper det store utfordringer. Målet er å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser for de, men det vil kreve en kraftig satsing. Det vil kreve at vi for første gang på mange tiår har en strategisk næringspolitikk og virkelig legger oss i selen for å skape nye hjørnesteinsbedrifter.

Frode Eilertsen kommer på Status Norge 31. mai for å dele innsikt om kreftene bak den nye teknologibølgen – hvilke krefter er de sterkeste, hvordan virker de og hvordan kommer de til å treffe norsk samfunns- og næringsliv?

 

Thomas Dragsnes