Status Norge anno 2017
Folketeateret 31. mai
nyheter.png

Nyheter

Nyheter

– Det å drive innovasjon i store og små selskaper vil alltid handle om læring

Comoyo skulle bli Telenors satsing på video, og rigget seg for kamp med Netflix før de kom til Norge. To år og noen hundre millioner kroner senere, var fiaskoen et faktum. Men det kom også noe godt ut av innovasjonsarbeidet, forteller Karianne Melleby, tidligere direktør for Comoyo Film og TV.

– For å lykkes i både et globalt og et lokalt marked, så må man ha et godt produkt og jobbe tett med kunden. Å skape den gode kundedialogen for de som lager produktet er det aller vanskeligste – å «være på gata», snakke med folk, uansett om du er nasjonal eller global.

Karianne vet hva hun snakker om, for hun har både feilet og lært mye fra sin tid i Telenor-satsingen Comoyo. Det er mange faktorer som spiller inn dersom man skal klare å finne opp kruttet på nytt og gjøre suksess, som for eksempel timing for skalering. Hun ser tydelige kvaliteter i norske selskaper, men også utdaterte styringsverktøy.

– Norske selskaper, slik jeg kjenner de, er fulle av energi, ganske uredde, gode på å bygge relasjoner og skaper seg ganske raskt et godt kontaktnett, og det tror jeg er viktige elementer når man skal ut i verden.

– Mitt beste tips for å møte digitaliseringen og endre forretningsmodell er å ta en skikkelig fot i bakken på hva du måler. Det du målte i går har tatt deg dit du er i dag, og selv om det kan gjøre litt vondt, er den eneste måten å komme seg videre på å finne nye måleparametere og ta nye valg ut ifra det.

Karianne forteller videre at suksessfaktorene som regel endrer seg over tid, og progresjonen blir satt på prøve av nye aktører som tør å gjøre sakene sine på utradisjonelt vis. De agerer raskt og lar seg ikke gro fast i tungrodde systemer. Innovasjon i store konsern kan derfor være en utfordring, men Karianne har noen tips til navlebeskuende og risikoaverse næringslivsledere.

– Å prøve og feile er den eneste måten til læring. Jeg har fortsatt ikke truffet noen som har lært noe uten å feile, eller bare har hatt suksess med de prøvene og testene de har satt ut i live. Prøve og feile – det er ingen annen måte!


Karianne Melleby kommer på Status Norge 31. mai for å snakke mer om hvorfor det er så vanskelig å drive “corporate startup” i et stort konsern.

Thomas Dragsnes