Status Norge anno 2017
Folketeateret 31. mai
hvaerstatusnorge.png

Hva er Status Norge?

Hva er Status Norge?

 
 

Verden står foran en teknologisk revolusjon: ny teknologi, nye forretningsmodeller, større krav fra forbrukere og verdikjeder som forandrer seg er bare noen av endringene som inntreffer samtidig.

Endringene vil skje så fort at de vil påvirke alle som driver og jobber i en virksomhet. Hvor godt er Norge forberedt for å møte endringene som kommer?

Trigger, Dagens Næringsliv og Oslo Business Region har tatt initiativ til å kartlegge hvordan ledere, ansatte, politikere og befolkningen er forberedt på den teknologiske revolusjonen.

Resultatene legges frem på konferansen Status Norge anno 2017 på Folketeateret 31. mai. Sammen med flere av landets fremste eksperter på digitalisering, forretningsutvikling og innovasjon skal vi dele og diskutere hvordan norsk nærings- og samfunnsliv bør gå frem for å posisjonere seg for fremtiden.